Red de karpers in Delfland!

frame-sportvisserijnederland

Binnenkort gaat het Hoogheemraadschap Delfland over tot het decimeren van de karperstand in diverse wateren in de regio Delft. Ondermeer de Woudse Droogmakerij zal hierdoor worden getroffen. Het idee achter deze maatregel is dat inheemse vissoorten zoals karper, giebel en brasem het water vertroebelen. Door deze vissen weg te halen, naar schatting ruim 4000 kilo, zou het water weer helder worden. In de praktijk betekent dit dat de visstand dan zo laag wordt dat sportvisserij niet meer mogelijk is.

Hoewel uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze maatregel niet of zelfs averechts werkt, propageren adviesbureau’s deze maatregel als goedkoop en snelwerkend. Daarnaast leidt deze vorm van symptoombestrijding de aandacht af van de werkelijke waterkwaliteitsproblemen. Sommige waterschappen blijken hier helaas gevoelig voor.

Als dit proefproject als geslaagd wordt ervaren door de waterschappen, zullen de maatregelen in 75 % van de Nederlandse wateren kunnen worden doorgevoerd. Deze afvissingen treffen dus niet alleen het water van Delfland, maar bedreigen ook de (karper)visserij in de rest van Nederland.

Om dit onzalige plan tegen te houden roepen wij u dringend op om donderdag 11 februari, samen met Sportvisserij Nederland, naar de informatiebijeenkomst van het Waterschap te komen. Deze bijeenkomst vind plaats in partycentrum Onder Ons, Kerkpolderweg 8 in Delft. De informatieavond start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren geopend.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *