Aanmelden karper koppel topconpetitie

frame-sportvisserijnederland-ksnVele koppels hebben zich reeds aangemeld voor de Topcompetitie Karpervissen. Het aantal voorinschrijvingen zit al ruim over de 200, terwijl er maar plek is voor 40 koppels – waarvan vier koppelplekken zijn vergeven aan de drie karperbladen en hoofdsponsor JRC/Berkley. Op de beurs Carp Zwolle wordt daarom geloot om de beschikbare plekken.

Het officiële inschrijfformulier is met de algemene voorwaarden en wedstrijdreglementen voor de Topcompetitie Karpervissen op donderdag 12 januari als PDF verzonden naar de 210 geïnteresseerden. Wil je ook kans maken om mee te doen? Meld je dan nog snel voor 1 februari aan. Op onze website zijn de voormoemde gegevens te downloaden. Dan is je inschrijving nog op tijd binnen voor Carp Zwolle. Op die beurs vindt zondagmiddag 5 februari om 13:30 uur namelijk een happening plaats waarbij via loting live bekend wordt gemaakt welke 36 vrije koppels zullen gaan deelnemen. Daar wordt ook wereldkundig gemaakt op welke vier wateren de Topcompetitie Karper zal worden gevist.

Reglementen

Bij inschrijving hebben de kandidaten al de voorlopige reglementen van deze nieuwe Topcompetitie ontvangen. Op Carp Zwolle zal verder worden ingegaan op de regels voor deze wedstrijdreeks en de mogelijk laatste aanpassingen worden besproken.

De regels kunnen mogelijk nog iets wijzigen omdat de internationale wedstrijdorganisatie FIPS Eau Douce eind januari reglementswijzigingen zou kunnen doorvoeren. Het is al wel duidelijk dat het gebruik van (voer)boten conform de FIPS reglementen niet zal zijn toegestaan. Het wordt dus het klassieke inwerpen en voeren met spods, voerballen, PVA-zakken, etcetera.

Kosten en prijzen

De inschrijfkosten zullen € 550,- per koppel bedragen. Dit is inclusief een bijdrage van € 100,- voor het fonds waarmee spiegelkarpers zullen worden uitgezet in water van de visrechthebbenden die een water ter beschikking hebben gesteld voor de Topcompetitie. In de reeks van vier wedstrijden vervalt het slechtste resultaat en tellen de resterende drie voor einduitslag.

Voor de winnaars van het eindklassement zijn er geld- en materiaalprijzen beschikbaar met een totale consumentenwaarde van meer dan € 10.000,-. Bij een aantal wedstrijden kunnen er ook een zeer beperkt aantal dagkoppels meedoen. Zij dingen wel mee naar de dagprijzen, maar komen niet in aanmerking voor de eindprijzen of WK selectie. De kosten voor dagdeelname bedragen € 175,- en koppels die zijn ingeloot hebben voorrang.

De organisatie van deze koppelwedstrijd ligt in handen van Sportvisserij Nederland én deKarperStudiegroep Nederland

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *