Wijzigingen visserijwet

frame-boaNa het heugdelijke feit, dat je per 1 oktober het gehele jaar door mag nachtvissen, treden er per 1 oktober 2012 ook eindelijk een aantal belangrijke wijzigingen in werking die de mogelijkheden voor de sportvissers flink verruimen. De wijzigingen komen ook te staan in het aanstaande nummer van Hét VISblad. 

De Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren 2010-2011-2012 voorziet uiteraard nog niet in deze nieuwe regels. Dit kan bij vissers voor de nodige onduidelijkheid zorgen met name voor wat betreft het nachtvissen. Waar mag het wel en waar niet. Van de controleur wordt gevraagd, om deze laatste drie maanden van 2012 uiteraard te handhaven op eventuele misdragingen maar tevend passend om te gaan met vissers die even niet meer weten hoe het zit.

De Belangrijkste Wijzigingen:

De Europese meerval wordt uit de Flora- en faunawet gehaald en onder de werking van
de Visserijwet 1963 gebracht. Dit betekent dat er actief op de meerval mag worden
gevist. Om het bestand te beschermen, zal er wel het hele jaar rond een gesloten tijd
(=terugzetplicht) gaan gelden. Iedere gevangen meerval moet dus nog steeds direct
worden teruggezet.

De gesloten tijd voor de worm (1 april – 31 mei) wordt geschrapt. Dit is een belangrijke 
wijziging voor onder andere wedstrijdvissers die op witvis vissen en straks het hele jaar
door de worm als aas mogen gebruiken.

Het nachtvissen met de hengel wordt in principe het hele jaar toegestaan tenzij het ter
plekke anders is geregeld. Informeer daarom altijd lokaal of nachtvissen is toegestaan
zonder extra toestemming. Uitgezonderd zijn in ieder geval de natuurgebieden waar het
nachtvissen nu ook al is verboden. Verder is het aldus het ministerie aan de
georganiseerde sportvisserij om een en ander in goede banen te leiden. Daarom zal het
nachtvissen vanaf 1 januari 2013 via een landelijke Nachtvistoestemming worden
geregeld. Deze is vanaf 1 januari te verkrijgen via de website van de federaties of de
website van Sportvisserij Nederland.

Voor de federatiegebieden van Sportvisserij Fryslân, Federatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Oost-Nederland is ook nu (2012) al een speciale nachtvistoestemming nodig. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gebruik van een tentje of ander schuil- of kampeermiddel met deze wijziging niet wordt vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente.

De gesloten tijd (= terugzetplicht) voor snoek loopt nu van 1 maart t/m 30 juni. Deze
gesloten tijd wordt ingekort tot de laatste zaterdag van mei. Hierdoor loopt de einddatum
van de gesloten tijd voor snoek straks gelijk met de gesloten tijd voor het gebruik van slachtproducten, kunstaas, een stukje vis of dood visje. De overige nieuwe gesloten tijden en minimum maten vind je in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren welke de sportvisser tegelijkertijd met de VISpas 2013 ontvangt.

Nieuwe regels:

Nieuw is dat de minimummaten voor zeevissen ook van toepassing worden als de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater. Hiermee wordt de handhaving van het verbod op het bezit van ondermaatse zeevis flink verbeterd. Ook komt er een wettelijk verbod voor alle sportvissers om hun vis te verkopen.

Alle wijzigingen vind je uiteraard op de website van Sportvisserij Nederland.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *