Een sportvisser verkoopt geen vis!

frame-sportvisserijnederlandHet illegaal verkopen van met de hengel gevangen zeevis dient te worden aangepakt. Sportvisserij Nederland onderschrijft deze conclusie uit het rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat onlangs door staatssecretaris Henk Bleker aan de Tweede Kamer is aangeboden. Illegale verkoop van vis werpt immers een smet op de talloze goedwillende sportvissers.

De NVWA heeft in 2011 een onderzoek uitgevoerd naar het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers. In dit rapport ontbreken echter duidelijke en harde cijfers over de omvang van dit probleem. De staatsecretaris overweegt nu om maatregelen te nemen op basis van de adviezen van de NVWA. Sportvisserij Nederland is van mening dat de illegale verkoop van vis moet worden uitgebannen, maar wil voorkomen dat goedwillende sportvissers door deze maatregelen worden getroffen. Sportvissers vissen immers voor de ontspanning en niet om vis te verkopen. Bovendien verbiedt de VISpas de verkoop van vis.

MINDER DAN 1%

Sportvisserij Nederland is daarom in gesprek met het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie om gezamenlijk naar een oplossing voor het probleem van illegaal verkopen van vis te zoeken. Daarbij zal worden aangegeven dat slechts een uiterst kleine groep, minder dan één procent, van de in totaal 650.000 mensen die met een hengel aan zee vissen zich schuldig maakt aan deze vorm van illegale handel. Er zal dus naar een proportionele oplossing moeten worden gezocht om alle goedwillende sportvissers niet de dupe te laten worden van een relatief minieme groep die de regels aan zijn laars lapt. Ook zal Sportvisserij Nederland er op inzetten om de hele keten, alle vormen van visstroperij op zee en illegale handel, aan te pakken

BAG LIMIT

Eén van de door de NVWA voorgestelde maatregelen om de illegale handel aan banden te leggen, is de invoering van een zogenaamde bag limit voor sportvissers op zee. Daarin is vastgelegd hoeveel vis een sportvisser mee mag nemen voor eigen consumptie. Deze en andere door de NVWA voorgestelde adviezen heeft Bleker momenteel in beraad en zullen aan de orde komen in het overleg dat het ministerie van EL&I binnenkort heeft met de verschillende sectorpartijen.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *