Inside JRC

frame-jrcEen gerenommeerde karperfirma als JRC is continu bezig met innovatie en productontwikkeling. De Snide leaders, de Connection zinkende gevlochten hoofdlijn en de STI X-Lite bivvy zijn nog maar net op de markt of het Asis loodsysteem wordt alweer aangekondigd. Karpervissersonline raakte geïnteresseerd in de werkwijze van deze karperfirma en stelde enkele vragen aan de mensen achter JRC.

Wat maakt het Asis loodsysteem zo bijzonder?

Asis is de afkorting van Anti Shake Inline Safety. Anti Shake staat voor ‘anti kopschudden’ en doelt op het elimineren van het kopschudeffect van een gehaakte karper. Inline Safety staat voor een 100% visveilig inline loodsysteem. Het Asis systeem stelt de karpervisser in staat om met een systeem te vissen dat qua inhaking dezelfde voordelen biedt als een traditioneel inline loodsysteem. Het grote verschil zit in het feit dat de karper na lijnbreuk blijft rondzwemmen met slechts een onderlijntje in zijn bek. Het lood, de leader en het stuk hoofdlijn glijden van de onderlijn en zinken naar de bodem. Bij een normaal inline loodsysteem raakt de vis hoogstens het werplood kwijt maar de leader en het stuk hoofdlijn niet. In het ergste geval kan de vis zich vastzwemmen met alle gevolgen van dien. Het Asis systeem is 100% visveilig en voorkomt ernstige schade aan de karper. Daarnaast kan een goed afgesteld Asis systeem het kopschudeffect van een gehaakte karper elimineren. Doordat de karper na het prikken van de haak met de kop gaat schudden komt de onderlijn vrij van het lood en glijdt deze direct naar de bodem. Hierdoor kan de karper het lood niet als contragewicht gebruiken om de onderlijn uit zijn bek te ‘slingeren’. Het mooie van het Asis systeem is dat het er net zo uitziet als een inline loodsysteem en dezelfde inhakingseigenschappen heeft. Op het vlak van inhakingseffectiviteit en aaspresentatie worden geen concessies gedaan en toch is de visveiligheid gegarandeerd.

005a
Het Asis systeem is gebaseerd op het vissen met inline lood.

005b
Bij een aanbeet komt de insert uit het lood om het kopschudeffect te elimineren.

Wanneer komt het Asis systeem op de markt?

Het is de bedoeling dat het Asis systeem dit najaar wordt gepresenteerd aan karpervissend Europa. JRC wil een kant-en-klaar en gebruikersvriendelijk systeem aanbieden. Het Asis systeem bestaan namelijk uit meer dan een wartellood met daarin een gat. Karpervissers die het nu al willen inzetten zullen zelf moeten knutselen. In Spiegel Magazine 22 staat een uitgebreid artikel over het Asis systeem.
Firma’s die end tackle produceren hebben de verantwoordelijkheid om mee te denken over visveilige systemen en ze – indien mogelijk – op de markt te brengen. JRC beseft heel erg goed dat zij niet alleen afhankelijk is van karpervissers maar ook van de karpers. De karpers zijn het belangrijkste kapitaal van de karpervisserij en daarom moeten we zuinig zijn op onze vissen. JRC wil en moet daarom een bijdrage leveren aan de bewustwording over visveilige systemen.

005c
Het Asis systeem is 100% visveilig omdat…

005d
…de leader en de hoofdlijn bij lijnbreuk vrijkomen van de hoofdlijn.

Hoe gaat productontwikkeling in zijn werk?

Het is belangrijk dat een product meerwaarde heeft voor karpervissers. Dat kan betekenen dat er een compleet nieuw product wordt ontwikkeld of dat een bestaand product wordt doorontwikkeld. Daarnaast is het voor een bedrijf belangrijk dat een product commercieel haalbaar is. Het op de markt brengen van producten die niet worden gekocht door de consument is natuurlijk niet interessant. Het ontwikkelen van nieuwe producten kost namelijk geld – in sommige gevallen behoorlijk veel geld – en dat wordt wel eens onderschat. Deze investering moet worden terugverdiend voordat er überhaupt gedacht kan worden aan het maken van winst. De waarde van een goed idee zit dus niet alleen in het idee zelf. Bij JRC wordt er niet alleen gekeken naar de Nederlandse, Belgische en Engelse markt maar wordt de haalbaarheid op Europees niveau onderzocht. Pas als deze afwegingen positief doorslaan dan wordt een product op de markt gebracht. In het geval van het Asis systeem heeft het ook nadrukkelijk meegespeeld dat visveiligheid een zeer belangrijk onderdeel is van de hedendaagse karpervisserij. JRC voelt zich moreel verplicht om hierin een stukje verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe ontstaan ideeën?

De productontwikkelaar werkt nauw samen met de consultants. Het team van JRC consultants bestaat uit karpervissers van verschillend pluimage die allemaal vaak aan de waterkant vertoeven. Binnen het team gaan ervaring en degelijkheid hand in hand met jeugdigheid en verfrissing. Iedereen binnen het team is even belangrijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bekende en minder bekende teamleden. Een goed functionerend team bestaat altijd uit aanvullende kwaliteiten waardoor het eindresultaat meer is dan de som der delen. De stelling 1 + 1 = 3 geldt absoluut voor het JRC team. JRC vindt het erg belangrijk dat de teamleden zich op hun gemak voelen. Er wordt alles aan gedaan om een voedingsbodem te creëren voor goede ideeën en dat werpt zijn vruchten af. Goede ideeën hoeven niet alleen betrekking te hebben op productontwikkeling. Ook op het vlak van marketing, promotie, voorlichting en exposure zijn er zeer goede ideeën ontwikkeld die inmiddels worden uitgevoerd. Bij JRC is het team van consultants een belangrijk en volwaardig onderdeel van het bedrijf.

001
In de showroom van JRC is alles te vinden.

Hoe kun je JRC consultant worden?

Je moet meerwaarde hebben voor de firma. Dat betekent niet dat je per definitie een bekende karpervisser moet zijn of dat je veel grote karpers vangt. Op beurzen moet je mensen te woord kunnen staan, je moet een artikel of een productreview kunnen schrijven en de firma op een waardige wijze vertegenwoordigen en haar filosofie onderschrijven en uitstralen. Communicatieve vaardigheden hebben we hoog in het vaandel. Uiteraard moet je goede kennis hebben van de JRC producten en de wijze waarop ze gebruikt kunnen worden. Ook moet je bereid zijn om op reguliere basis concept-producten te testen en hierover op kundige wijze te rapporteren richting de productontwikkelaar. Wat zeer belangrijk is, is dat je karakter past bij het karakter van de overige teamleden. Spanningen binnen een team leiden per definitie tot contra-productiviteit. Het is de kunst om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten zodat spanningen worden voorkomen. Dat is gelukt met het huidige team. Het team is momenteel compleet, bezit veel kwaliteiten en functioneert bijzonder goed.

Welke invloed hebben de consultants?

Omdat de consultants een afspiegeling zijn van de karpervissers van de Benelux weten zij precies wat er leeft in de karpervisserij. De visie, mening en ervaring van de consultants wordt daarom erg serieus genomen en verwerkt in het beleid van JRC. Hierdoor houdt JRC een goede ‘feeling’ met hun doelgroep. De consultants hebben ook invloed in bijna elk product. Dit kan rechtstreekse invloed zijn maar ook doordat de ervaringen van de consultants zijn verwerkt in het product. De Snide leaders, de STI X-Lite bivvy, de Connection zinkende gevlochten hoofdlijn en de Classic Float hengel zijn voorbeelden van producten waarin de meningen van de consultants zijn verwerkt. Het assortiment van JRC is echter te groot om hier alles op te sommen. Daarvoor kun je beter een bezoek brengen aan onze website. Op www.jrcproducts.nl zijn alle producten te vinden.

004
De STI X-lite heeft slechts twee aluminium baleinen maar is toch erg stabiel.

Welke nieuwe producten kunnen we nog meer verwachten?

Eigenlijk zijn er op elk denkbaar vlak ontwikkelingen te verwachten. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het creëren van een complete serie hengels. Dat betekent ook dat we de penvissers en liefhebbers van ‘lichte’ hengels niet vergeten. Een testcurve van 1,5 lb komt in het gamma van JRC gewoon voor. Dus ondanks dat de X-Series hengels en de Classic Float nog maar pas zijn geïntroduceerd wordt er achter de schermen alweer druk gewerkt aan een verdere verbreding van het hengelassortiment.

De Connection range zal worden uitgebreid zodat het pakket aan end tackle helemaal compleet zal zijn. Je kunt hierbij denken aan reguliere artikelen als een loodclip, kneedbaar lood, een kwik change wartel en een madenclip. Maar er zullen ook enkele originele producten worden geïntroduceerd. Verder wordt het assortiment aan roestvrijstalen producten uitgebreid. Roestvrijstalen banksticks en buzzerbars zijn weer populair aan het worden en JRC gaat een betaalbare serie aanbieden aan de consument. Dit is lang niet alles maar meer geven we nu nog niet prijs. In het najaar van 2010 zullen de nieuwe producten worden gelanceerd dus houdt de media in de gaten.

002
De consultants van JRC vissen allemaal met een Penn Slammer Live Liner.

Aangezien JRC deel uitmaakt van Pure Fishing kan worden geput uit de ervaring, deskundigheid en kwaliteit van de andere merken die onder de naam van Pure Fishing acteren. Zo maken de consultants allemaal gebruik van Penn werpmolens en daarom hangen de Slammer Live Liners onder hun hengels. Dit wereldwijd gerespecteerde merk produceert al sinds 1932 reels en werpmolens en is weer helemaal terug onder de aandacht van karpervissers. Hetzelfde geldt voor de Green Tinted fluorocarbon van lijngigant Berkley. Deze soepele fluorocarbon lijn is in korte tijd erg populair geworden. Niet alleen vanwege de soepelheid en de zinkende eigenschappen maar vooral ook vanwege de toegevoegde lichtgroene pigmentfracties die het reflecteren van (zon)licht aanzienlijk beperken. Deze eigenschap is erg belangrijk op de steeds helderder wordende wateren.
Berkley werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van een nieuwe aaslijn. De Gulp! Alive! Floating Corn drijvende maïskorrels zijn al ontdekt door karpervissers maar er komen nog veel meer producten op de markt, waaronder boilies. Om niets aan het toeval over te laten worden in deze boilies niet alleen natuurlijke attractors verwerkt maar ook lokstoffen die verantwoordelijk zijn voor de immense vangkracht van de Gulp! producten. Onder roofvissers uit de gehele wereld zijn de Gulp! lokstoffen legendarisch en nu wordt logischerwijs de stap naar de karpervisserij gemaakt. Met Berkley Gulp! Carp wordt een grote stap gezet in de verdere ontwikkeling van boilies.

003
Gulp! lokstoffen maken de drijvende imitatie maïskorrels erg aantrekkelijk.

Wat is de toekomstvisie van JRC?

Wij willen ons assortiment blijvend verbeteren. Niet alleen qua breedte van het assortiment maar ook kwalitatief gezien. Uiteindelijk zal JRC een volledig en hoogwaardig karperprogramma aanbieden voor zowel de beginnende als ervaren karpervisser. Daarnaast blijven we onze producten vernieuwen en innoveren. De ontwikkelingen gaan snel en JRC wil zoveel mogelijk gebruik maken van nieuwe materialen en moderne technieken. Daarnaast willen we onze marktpositie in geheel Europa nog meer vergroten en versterken. Maar we willen vooral ‘gewoon’ blijven. JRC identificeert zich met alle karpervissers en maakt geen onderscheid tussen rangen en standen. Iedere karpervisser is voor ons even belangrijk en moet zich bij ons thuis voelen.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *