Waterschappen leggen experiment verwijderen vis stil

frame-sportvisserijnederlandDe waterschappen Rivierenland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard wilden in een drietal lijnvormige wateren onderzoeken of het water helder kon worden gemaakt door 95 % van de vis te verwijderen. Dit betrof een experiment in het kader van de Innovatieprojecten Kader Richtlijn Water. Onder druk van de hengelsport is deze proef stilgelegd. De waterschappen beraden zich momenteel of men met deze proef verder wil gaan.


Verontrust

Begin februari werden de informatieavonden over de visruimingen door een groot aantal verontruste sportvissers bezocht. Weliswaar was in eerste instantie door de lokale hengelsportverenigingen toestemming verleend om in enkele wateren “de visstand te verbeteren”. Kort voor de informatieavonden werd echter pas bekend dat het hier ging om het massaal verwijderen van vis om het water in een heldere toestand te forceren. Een maatregel die ook wel bekend staat als Actief Biologisch Beheer of kortweg ABB.

Afwijzend

De negatieve reacties van betrokken sportvissers heeft ook Sportvisserij Nederland afwijzend op de proef gereageerd. Sportvisserij Nederland heeft reeds in 2007 op heldere wijze stelling genomen tegen ABB. Het is slechts symptoombestrijding en zorgt niet voor een werkelijke duurzame verbetering van de waterkwaliteit. Begin maart heeft Sportvisserij Nederland heeft haar standpunt in een bestuurlijk overleg met de betrokken waterschappen toegelicht.

ABB_brochure

Vragen Tweede Kamer

Verder hebben de Partij van de Arbeid (PvdA) en de Partij voor de Dieren op aangeven van de sportvisserij kritische Kamervragen gesteld aan minister Verburg (LNV) en staatssecretaris Tineke Huizinga (V&W). Ook zijn door de Algemene Waterschaps Partij (AWP) schriftelijke vragen gesteld aan het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Toestemming ingetrokken

Na overleg met Sportvisserij Nederland hebben de visrechthebbende hengelsportverenigingen, te weten de Beheerseenheid De Bommelerwaard en Sportvisserijbelangen Delfland, alsnog hun toestemming aan de waterschappen voor de afvissing ingetrokken.

Overleg

Gezien de ontstane situatie en gevoeligheden bij de sportvissers heeft het Hoogheemraadschap Delfland nu aangegeven graag opnieuw met de sportvisserij om tafel te willen. Sportvisserij Nederland neemt deze uitnodiging graag aan om samen met het waterschap en de lokale hengelsportverenigingen vast te stellen welke maatregelen wél kunnen bijdragen aan een betere ecologische kwaliteit van het water en een daarbij passende visstand en sportvisserij.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *