Delfland wil rigoureus verwijderen vis doorzetten

frame-sportvisserijnederland

Zodra het ijs van het water is verdwenen, wil het Hoogheemraadschap van Delfland starten met het rigoureus verwijderen van meer dan 5000 kg vis uit het water in De Woudse Droogmakerij bij Den Hoorn en in Tanthof-West in Delft.

Het voornemen is om nagenoeg alle karper, brasem, giebel, kolblei, blankvoorn en snoekbaars uit deze wateren te verwijderen. Op 11 februari 2010 werd een informatieavond over het onderzoek gehouden voor omwonenden.

Deze ‘onderzoeken’ maken deel uit van een groter project, waarbij gekeken wordt of je water helder kunt krijgen door bijna alle vis eruit te halen. Mocht dit lukken, dan hoeven waterschappen volgens de onderzoekers veel minder geld te besteden aan het verbeteren van de waterkwaliteit. In plaats van het water beter te zuiveren, te baggeren en het natuurvriendelijk in te richten en te beheren, haalt men gewoon alle vis er uit. Goedkoop en het lijkt nog schoon ook!

Mede dankzij een oproep van Sportvisserij Nederland waren op deze avond – naast een handvol bewoners – zo’n 80 bezorgde sportvissers aanwezig. De laatste groep liet zich niet misleiden door de mooie woorden van het waterschap. Dat zegt te streven naar gezond en mooi water en middels de genoemde ingreep troebel water vol kroos te kunnen veranderen in een water met een gezonde visstand. De sportvissers begrepen echter haarfijn dat zij hier te maken hebben met een project dat de visstand behandelt als vervuilde bagger.

De onderzoekers waren de hoeveelheden te verwijderen vis ‘even vergeten’ en konden zich niet herinneren dat de vis ook met zeer schadelijke warnetten wordt verwijderd. Sportvisserij Nederland kon echter helpen door uit de onderzoeksopzet te citeren.

Helaas weigerden medewerkers van het waterschap ook maar iets aan te nemen en werd vastgehouden aan de voorgenomen opzet. Ook werd niet ingegaan op de constatering van Sportvisserij Nederland dat het de bedoeling is dat dit experiment zal worden opgeschaald tot niet alleen het hele beheersgebied van Delfland, maar zelfs heel Nederland. Sportvisserij Nederland hoopt in een aangekondigd overleg met het Hoogheemraadschap Delfland en het Waterschap Rivierenland op korte termijn alsnog het tij te keren.

De standpunten van Sportvisserij Nederland ten aanzien van Actief Biologisch Beheer en het onderzoek van het Hoogheemraadschap Delfland en het Waterschap Rivierenland zijn te lezen in bijgevoegde documenten. Deze zijn ook te downloaden via onze website.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *