Voorkom vissterfte!

frame-karpermagazine

Nu we voor het eerst in jaren weer eens te maken hebben met een langdurige vorstperiode, waarbij de meeste wateren geheel zijn dichtgevroren, dreigen duizenden vissen in de problemen te komen. Omdat er ook nog eens een laag sneeuw op het ijs ligt, dringt er geen daglicht meer door in het water, waardoor zuurstofgebrek nog sneller optreedt.

Inmiddels zijn er al acties ondernomen om diverse vissen van een gewisse dood te redden, bijvoorbeeld op de Bosbaan in Amsterdam, waar al vele vissen boven zijn komen drijven…

De verwachting is dat er de komende tijd nog veel meer van dit soort acties noodzakelijk zijn, temeer omdat het volgens de laatste weersvoorspellingen nog lange tijd blijft vriezen.

Over Vissterfte in de winter

Wanneer een water tijdens de winter door ijs wordt bedekt, kan de windwerking geen zuurstof meer in het water brengen. Zolang het ijs helder is en er daardoor voldoende zonlicht in het water kan schijnen, hoeft dit geen bezwaar te zijn. De algen die tijdens de winter nog in het water aanwezig zijn, kunnen meestal voldoende zuurstof produceren om de vis in zijn zuurstofbehoefte te voorzien. Bijkomend voordeel is dat de – koudbloedige – vis tijdens de winter minder zuurstof verbruikt dan tijdens de zomer.

Wanneer een laag sneeuw het ijs bedekt, dan kan het zonlicht nauwelijks in het water schijnen terwijl er wel zuurstof verdwijnt door rotting. Daarnaast kunnen in de waterbodem gif tige afbraakprodukten ontstaan, zoals ammoniak en zwavelwaterstof. Lang aanhoudende vorstperioden leveren dan ook steevast meldingen op over massale sterfte onder vissen (“wintersterfte”). Een negatieve invloed heeft winterse ijspret, doordat vissen verstoord raken in hun winterrust. De temperatuur van het water zelf vormt geen probleem, mits de vis kan acclimatiseren. Over het algemeen is een verandering van maximaal 5° C per dag mogelijk, gevolgd door een stabiele periode van enkele dagen om de stofwisseling op orde te laten komen. Een sterke temperatuurwisseling is onnatuurlijk.

Vissen die zich tijdens de winter ophouden in het warme water van een elektriciteitcentrale (kweekvis bijvoorbeeld), kunnen dood gaan door de temperatuurverandering die optreedt na het tijdelijk uitschakelen van de centrale. Een winterse bedreiging voor vissen kan in sommige gevallen ook de instroom van smeltwater met strooizout vanaf wegdekken zijn. Vissen die niet bestand zijn tegen hoge zoutgehalten leggen hierbij het loodje.

Meldpunt Vissterfte

Sportvisserij Nederland heeft een ‘Meldpunt Vissterfte’ geopend, waar vissterfte of dreigende vissterfte gemeld kan worden. Ook meldingen die via Sportvissersmagazine Beet binnenkomen, zullen naar dit centrale meldpunt worden doorgespeeld.

Het is erg belangrijk om een dreigende vissterfte te signaleren op jouw eigen viswater! Vooral op kleinere, ondiepe stadswateren (met vaak een dikke sliblaag) treedt er al snel zuurstoftekort op.

Kijkgaten:

Een mogelijkheid is om kleine gedeelten van het water goed sneeuwvrij te maken, zodat je als het ware een soort ‘kijkgaten’ maakt, waardoor je kunt zien of er wellicht dode of stervende vissen onder het ijs zitten.

Wakken:

Wat sowieso goed is voor de vissen en watervogels (die het ook moeilijk hebben nu), is om een of meerdere wakken te slaan. Vissen in ademnood zullen bij zo’n wak naar boven komen om letterlijk naar lucht te happen. De brandweer kan dan bijvoorbeeld lucht onder het ijs pompen om massale vissterfte te voorkomen.

LET OP!

Ga niet zelf zomaar lukraak wakken slaan, dit kan gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld schaatsers! Laat deze taak over aan hengelsportvereniging, brandweer of gemeente. De wakken kunnen rondom afgeschermd worden met bijvoorbeeld strobalen.

Probeer dus te signaleren of de vissen op jouw water in de problemen dreigen te raken en meld dit dan direct aan de betrokken instanties; op die manier voorkomen we MASSALE VISSTERFTE!

Meer informatie:

Kijk voor meer en actuele informatie over wintervissterfte op de website van Sportvisserij Nederland

Bron: Sportvissersmagazine Beet/Karpermagazine Karper en Sportvisserij Nederland

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *